Pi, jl 12, 2024
Dvierka na kazdu prilezitost

Montážny návod

Montážny návod revíznych dvierok:

Montážny návod revíznych dvierok do sádrokartónových priečok a stropov:

Revízne dvierka sa montujú až po opláštení, pokiaľ je za opláštením k dispozícii voľný priestor hlboký aspoň 150mm. V ostatných prípadoch sa revízne dvierka inštalujú spoločne s opláštením.

Postup :

Veko dvierok otvoríme v pravom uhle voči rámu dvierok.
Povolíme zabezpečovací pásik v ráme a posunieme veko smerom von z drážky.

Tým dostaneme veko von z rámu.
Rám dvierok všetkých rozmerov je nutné uchytiť na nosný CD alebo CW profil tak, aby každá strana rámu bola priskrutkovaná k nosným profilom pomocou samorezných skrutiek (otvory v ráme sú už vyvŕtané), pričom je potrebné použiť aspoň dve samorezné skrutky na každú stranu rámu. Ak je rám pevne a dobre ukotvený, nasleduje nasadenie a zaistenie veka zaisťovacím pásikom.

Pohľadová (predná) plocha dvierok sa vyrovná s okolitou plochou stropu alebo priečky.
Vzniknuté škáry sa zatrú škárovacím tmelom (napr. Uniflot, Vario).
U protipožiarneho prevedenia sa použije spevňujúca protipožiarna páska.
Celá predná plocha dvierok sa pretre škárovacím tmelom alebo protipožiarnou stierkou (napr. Fireboard).
Škára medzi rámom a krídlom dvierok sa očistí a po zaschnutí sa testuje správne otváranie a zatváranie dvierok.

Montážny návod revíznych dvierok do murovaných priečok:

Dvierka sa do montážneho otvoru osádzajú dodatočne. Montážny otvor musí byť na všetkých stranách o 7 mm väčší ako je vonkajší rozmer rámu dvierok.
Rám revíznych dvierok sa kotví do muriva pomocou hmoždiniek do vopred pripravených otvorov.
Škáry medzi rámom dvierok a murivom sa vyplní protipožiarnym tmelom alebo penou s rovnakou alebo väčšou protipožiarnou odolnosťou ako majú dvierka.

Pravidelná kontrola funkčnosti:

Je nutné pravidelne vykonávať kontroly správnej funkcie protipožiarnych dvierok.
Kontroly sa vykonávajú vždy po maľovaní stropu či priečky alebo pri akejkoľvek manipulácii s podhľadymi (napr. ich čistenie, výmena osvetľovacej techniky a pod) najneskôr však každé 3 roky.

 


AddThis Social Bookmark Button
Kontakt

Volajte :

p. Milan Juhász

0907 40 12 34

 

obchod@klimontglobal.sk


PROTIPOŽIARNE REVÍZNE DVIERKA

-  spĺňajú nové normy európskej únie

-  odskúšané v skúšobni PAVÚS

-  certifikované TZÚS Praha, pobočka 0600-Brno

-  protipožiarna odolnosť EW až 90 min.