Pi, jl 12, 2024
Dvierka na kazdu prilezitost

Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné strany:

Predávajúci:

KLIMONT GLOBAL s.r.o.
Vlčnov 817
687 61 Vlčnov
IČO: 27754642
DIČ: CZ27754642
fax.: 572634998


Kupujúci:
Kupujúcim je ten právny subjekt, ktorý sa zaregistroval ako užívateľ na týchto stránkach,
- vykonal záväznú objednávku, ktorú následne potvrdil v súlade s podmienkami uzavretia kúpnej zmluvy.
- kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k spracovaniu osobných údajov pre nižšie uvedené účely.


1. Objednávanie:

Predmetom plnenia je výroba a dodávka revíznych dvierok, požiarnych uzáverov.
Presná typová špecifikácia tovaru musí byť uvedená v objednávke.

Objednávať môžete týmito spôsobmi:

- telefonicky na t.č. : 0907 40 12 34
- e-mailom - objednávku môžete zaslať ako obyčajný e-mail na adresu Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

- v objednávke uveďte :
- presnú špecifikáciu tovaru
- počet objednaných kusov
- svoju presnú adresu, fakturačné údaje firmy
- vaše telefónne číslo
- mailový kontakt.

Po odoslaní objednávky vám mailom potvrdíme jej prijatie, následne Vám bude zaslaná cenová ponuka a po odsúhlasení ceny potvrdenie objednávky.

2. Povinnosti predávajúceho :

Zodpovedáme za:
- druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v momente odoslania objednávky.
- tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území  SR.
- vhodné zabalenie tovaru, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené  prepravcom
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanými údajmi o adrese prijímateľa
- poškodenie zásielky zavinené prepravcom

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám ich bezodkladne oznámiť
- zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok uvedených v zmluve.
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Cena tovaru

Ceny uvedené v cenníku môžu byť upravené dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim podľa množstva odberu.
Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zahrnúť do celkovej kúpnej ceny dodávky prepravné náklady, konkrétne cenu palety v hodnote 3,5 EUR/ks  bez DPH, v závislosti od množstva prepravovaného tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

5. Dodacie podmienky

- vybavovanie objednávok : objednávky vybavujeme priebežne tak, ako prichádzajú.

6. Termín dodania

- termín dodania je stanovený dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim
- doba dodania od potvrdenia objednávky pre menšie množstvo menších rozmerov môže byť do 24 hodín

Mailom budete informovaný vždy o :
- každej prípadnej zmene dodacej doby vás budeme informovať pri potvrdení vašej objednávky
- skutočnosti, že objednávka bola vybavená a odoslaná

7. Možnosti platieb

- pri každej zákazke bude podpísaná kúpna zmluva, kde sú uvedené podrobné podmienky dodania
- následne bude vystavená faktúra, na základe ktorej vykoná kupujúci platbu

8. Doprava :

- dopravu výrobkov hradí zákazník, po dohode môže  zabezpečiť dopravu predávajúci, alebo si dopravu zabezpečí kupujúci sám.
- možnosť posielať výrobky expresnou zásielkovou službou, ktorú zabezpečí predávajúci

9. Záručná doba :
-  uvedená v kúpnej zmluve

AddThis Social Bookmark Button
Kontakt

Volajte :

p. Milan Juhász

0907 40 12 34

 

obchod@klimontglobal.sk


PROTIPOŽIARNE REVÍZNE DVIERKA

-  spĺňajú nové normy európskej únie

-  odskúšané v skúšobni PAVÚS

-  certifikované TZÚS Praha, pobočka 0600-Brno

-  protipožiarna odolnosť EW až 90 min.