Ne, mj 27, 2018

protipoiarne a revzne dvierka

Dvierka na kazdu prilezitost

Zaoberme sa predajom revznych dvierok

- s protipoiarnou pravou

- bez protipoiarnej pravy

Monosti pouitia dvierok :

- v miestnostiach,
- intala?nch achtch,
- chodbch ako vzh?adn a uzatvrateln / prpadne uzamykate?n / prvok k najrznejm elektrorozvdza?om, isti?om, meradlm, uzverom krenia, vody alebo plynu....
- v atniach, kpe?niach a toaletch ako prstup k rozvodom vody

Revzne dvierka s vhodn vade tam kde je potrebn vytvori? protipoiarny predel alebo intalova? otvory do protipoiarnych prie?ok.

Ve?mi ?ast vyuitie je v rozvodoch vzduchotechniky, kde je osved?en jednoduchos? a rchlos? otvrania tchto dvierok , napr. pri ?isten alebo vmene filtrov.

Vhody naich dvierok :

  • - atypick rozmery

  • - expresn rchlos? dodania vetkch vrobkov vrtane komaxitovanch aj do 24 hod. od potvrdenia objednvky / zvis pod?a mnostva

  • - pri dvierkach s povrchovou pravou komaxitom je monos? vberu farebnho prevedenia pod?a poiadaviek zkaznka

  • - monos? intalcie revznych dvierok do prakticky ?ubovo?nho interiru
  • - irok vber jednotlivch druhov

Vyberte si typ, ktor zodpoved Vaim konkrtnym poiadavkm a predstavm

dvierka_sadrokarton

AddThis Social Bookmark Button
Kontakt

Volajte :

p. Milan Juhsz

0907 40 12 34

obchod@klimontglobal.sk


PROTIPOIARNE REVZNE DVIERKA

- sp??aj nov normy eurpskej nie

- odskan v skobni PAVS

- certifikovan TZS Praha, pobo?ka 0600-Brno

- protipoiarna odolnos? EW a 90 min.